Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Miesiąc październik 2022

Szkolenia otwarte

szkolenia

Dążenie do rozwoju osobistego i poszerzenia swoich kwalifikacji jest rzeczą, której nie da się przecenić w obecnym świecie. Jakie opcje do wyboru ma osoba, chcąca szkolić się w wybranym temacie na własną rękę lub za pośrednictwem firmy? Jest ich kilka.