Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Instalacja elektryczna w domu – co warto wiedzieć?

Instalacja elektryczna to jeden z najważniejszych elementów projektu domu i powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ prąd, mimo jego powszechności, to jeden z najniebezpieczniejszych przenośników energii. O czym warto pamiętać przy wyborze instalacji elektrycznej, jakie są jej koszty, komu zlecić i jakich problemów się spodziewać?

Instalacja elektryczna w domu

Obecna w naszym domu instalacja elektryczna to zespół elementów elektrycznych, które działają w sposób skoordynowany pod napięciem 1000 V w przypadku prądu przemiennego i 1500 V w przypadku prądu stałego, mająca na celu dostarczenie energii z sieci rozdzielczej do odbiornika w naszym domu.

Projekt instalacji elektrycznej

Prawo budowane wymaga, aby instalacje wykonywał uprawniony do tego elektryk, jednak zanim w ogóle będzie mógł przystąpić do pracy, to wymagany jest projekt instalacji. Projekt powinien zakładać wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów zasilających i oświetleniowych. Przyjmuje się, że w domu i powierzchni całkowitej wynoszącej od 75 do 100 m2 powinno zostać wykonanych co najmniej 5-7 obwodów.

Kolejnym etapem, przed podjęciem pracy przez fachowca, jest wybór, jakich urządzeń zasilanych energią elektryczną będziemy używać, a więc gdzie i jakiego rodzaju gniazda należy zamontować. Instalacja montowana jest zwykle jeszcze, gdy dom jest w stanie surowym, więc przygotowanie instalacji musi współgrać z projektem domu, który musi zawierać projekt takiej instalacji, bo w innym wypadku nie otrzymamy pozwolenia na budowę domu.

Koszt instalacji elektrycznej

Koszt takiej instalacji determinuje przede wszystkim wielkość domu, ale też jego projekt. Przyjmuje się, że za instalacje jednego podwójnego gniazdka wraz z ułożeniem punktu elektrycznego i kosztami materiałów zapłacimy od 50 do 130 zł. Natomiast gniazda bryzgoszczelne, które montujemy w kuchni czy łazienkach mogą kosztować nawet 1000 zł za jedno podwójne gniazdko.

Podając wartości ogólne, można przyjąć, że za instalację elektryczną do małego domu zapłacimy 2000 zł, a jeśli jest on większy, to cena może wynieść nawet 7000 zł. Do ceny należy doliczyć koszt instalacji dodatkowej jak np. zasilanie awaryjne oraz instalacji znajdującej się na zewnątrz budynku. Zewnętrzny punkt elektryczny jest potrzebny do poprawnego funkcjonowania takich urządzeń jak domofon czy brama wjazdowa na pilot, co generuje dodatkowe koszty.

Do całościowej kwoty materiałów należy doliczyć również koszt tak zwanej robocizny, a więc wynagrodzenia za czas, jaki fachowiec przeznaczył na odpowiednie zainstalowanie instalacji elektrycznej w naszym domu. Ceny fachowców są bardzo różne i zależą w dużej mierze od regionu, natomiast można założyć, że za samo zamontowanie gniazdek fachowiec może sobie zażyczyć od 800 do nawet 3000 złotych, a cała robocizna to koszt w granicy kilku tysięcy złotych.

Koszty najpopularniejszych materiałów:

  • przewody o wymiarach 3 x 2,5 mm to koszt około 220 zł za 100 metrów
  • przewody o wymiarach 3 x 1,5 mm to koszt około 170 zł za 100 metrów
  • wyłącznik różnicowoprądowy to koszt około 100 zł
  • łącznik oświetleniowy to koszt około 10 zł

Wymiana instalacji elektrycznej

Jeśli mamy problemy z instalacją elektryczną to są dwa rozwiązania: remont lub wymiana. Jeśli dom, w którym mieszkamy, był budowany dawno, to z dużym prawdopodobieństwem ma on przestarzałą instalację elektryczną, której remont może okazać równie wysokim wydatkiem co zainstalowanie nowej instalacji i w takiej sytuacji warto zdecydować się na pełną wymianę i unowocześnienie instalacji.

Zwykle w parze z wymianą instalacji idzie chęć rozbudowania projektu, tak aby nie musieć się tym przejmować w przyszłości. Wymiana jest momentem decyzji, czy chcemy zostawić instalacje taką, jaka jest, czy jednak czegoś nam brakuje, ponieważ po rozpoczęciu pracy fachowca nad wymianą całej skrzyni, dodatkowe gniazda to tak naprawdę drobne koszy, a możemy przy okazji nieco rozbudować projekt.

Jeśli jednak nasz dom nie był budowany tak dawno lub obecna w nim elektryka jest nowoczesna, to koszt wymiany nie będzie aż tak duży, ponieważ nie będzie konieczny demontaż starej instalacji i montowanie nowej.

Można przyjąć, że koszt wymiany instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu o powierzchni 50 m2 będzie wynosił od 3000 do nawet kilkunastu tysięcy złotych w zależności od tego, jaką instalacje posiadamy i co konkretnie jest do naprawy. Robocizna fachowca to koszt zwykle 50 zł za jeden punkt, a do tego należy doliczyć koszty materiałów.

Jeśli koszty demontażu starej instalacji przekraczają nasze możliwości, to zdarza się, że fachowiec rezygnuje z demontażu i zamiast tego umieszcza tak zwane bruzdy, w których prowadzi nową instalację, co znacznie zmniejsza koszty całej operacji, choć nie jest to rozwiązanie polecane.

Proces wymiany instalacji elektrycznej wiąże się zwykle z koniecznością kucia ścian, a często również wyniesienia mebli, które utrudniają dostęp do instalacji. Najlepiej byłoby, gdyby domownicy opuścili dom na czas przeprowadzania wymiany instalacji eklektycznej, co znacznie przyśpieszy cały proces. Prace tego typu trwają zwykle od 3 do 5 dni, choć czasem mogą się wydłużyć nawet do 2 tygodni, jeśli instalacja wymaga wymiany generalnej.