Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

maly Ukrainiec

Język ukraiński – w jaki sposób nauczyć się ukraińskiego?

Wojna tocząca się w Ukrainie spowodowała, że w ostatnich miesiącach do Polski przyjechało wielu obywateli tego kraju. W związku z tym znacznie zwiększyło się również zapotrzebowanie na osoby, które znają ukraiński. Czy nauka języka ukraińskiego jest łatwa? Jakie metody nauki są najlepsze, by poznać go szybko i skutecznie?

Czym charakteryzuje się język ukraiński?

Ukraiński zaliczany jest do szerszej grupy języków wschodniosłowiańskich. Szacuje się, że korzysta z niego około 40-45 milionów osób, głównie w Ukrainie, ale również w innych krajach, między innymi w Rosji, Polsce, na Białorusi.

W przypadku języka ukraińskiego alfabet jest bardzo podobny do cyrylicy, natomiast jest on nieco zmodyfikowany. Zasady ortograficzne tego języka opracowano na początku wieku XX.

Język ukraiński a rosyjski

W tym porównaniu języki te są bardzo podobne, jednak mają one również pewne różnice, które znającym je osobom pozwalają na określenie, kto posługuje się konkretnym językiem obcym.

Język ukraiński a polski

Gdy chodzi o podobieństwa i różnice pomiędzy językami ukraińskim a polskim, przede wszystkim są one widoczne w postaci podobnych słów, dlatego też osoby znające te języki mogą zwykle łatwo porozumień się między sobą.

Warto też wskazać, że na przestrzeni wieków ukraińskie słownictwo było wystawione na wpływ języka polskiego, skąd też wnika duże podobieństwo między tymi dwoma językami.

Czy nauka ukraińskiego jest trudna?

Zasadniczo podstawy języka ukraińskiego nie są trudne do opanowania, dlatego też język ten nie jest uznawany za bardzo wymagający w nauce, zwłaszcza dla Polaków, którzy mogą zauważyć dużo podobieństw między polskim a ukraińskim.

Głównym problemem w nauce staje się przede wszystkim alfabet, który jest całkowicie inny niż alfabet polski. Aby zatem czytać i pisać po ukraińsku, konieczne jest jego poznanie. Będzie to łatwiejsze dla osób, które znają już język rosyjski.

Nauka języka ukraińskiego – najlepsze metody

Aby nauczyć się języka ukraińskiego, można skorzystać z różnych metod, na przykład dostępnych obecnie kursów językowych lub też materiałów online. Przyda się również słownik języka ukraińskiego, z którego również można korzystać internetowo.

Najszybszym sposobem na poznanie ukraińskiego jest skorzystanie z intensywnych kursów języków obcych organizowanych przez szkoły językowe. Teraz taka oferta jest bardzo popularna i można znaleźć ją w wielu szkołach.

Nauka może odbywać się stacjonarnie, ale również istnieje możliwość uczenia się przez internet, co w wielu przypadkach jest wygodniejszą opcją. Wtedy nauka ma formę spotkań online z lektorem.

Dla poznania prawidłowej wymowy zaleca się również skorzystanie z usług native speakera, czyli inaczej osoby, która posługuje się danym językiem obcym jako ojczystym. Bardzo dobre efekty daje również przebywanie w towarzystwie osób posługujących się językiem ukraińskim.

Język ukraiński – co może robić osoba, która go zna?

Osoba, która poznała język ukraiński, może przede wszystkim łatwo porozumiewać się z innymi osobami, które znają ten właśnie język. Również może ona działać jako tłumacz języka ukraińskiego, na przykład pomagać Ukraińcom w załatwianiu różnych spraw po przyjeździe do Polski.

Aby pracować jako tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, konieczne jest już odpowiednie przeszkolenie oraz wzięcie udziału w egzaminie na tłumacza przysięgłego. Dopiero wtedy można tłumaczyć dokumenty wymagające takiego właśnie przekładu.

Osoby znające ukraiński mogą też łatwiej znaleźć zatrudnienie na różnych stanowiskach pracy, na przykład w handlu, w usługach, również w szkołach, przedszkolach, urzędach.

Wobec tego obecnie znajomość języka ukraińskiego może być bardzo pomocna i na pewno przyda się ona również w przyszłości!