Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

szkolenia

Szkolenia otwarte

Dążenie do rozwoju osobistego i poszerzenia swoich kwalifikacji jest rzeczą, której nie da się przecenić w obecnym świecie. Jakie opcje do wyboru ma osoba, chcąca szkolić się w wybranym temacie na własną rękę lub za pośrednictwem firmy? Jest ich kilka.

Co to jest szkolenie otwarte?


Ciekawą opcją mogą być szkolenia otwarte. Czyli takie szkolenia, które są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby, a uczestnictwo w nich jest dobrowolne. Uczestnicy mogą wcześniej nie znać się wzajemnie i pracować w najróżniejszych przedsiębiorstwach. Na takim szkoleniu poznają siebie, dzieląc się zawodowymi doświadczeniami. Może to skutkować poszerzeniem horyzontów i wzięciem pod uwagę nowych, niezauważalnych dotąd perspektyw. Otwarte szkolenie charakteryzuje się tym, że dotyczy treści podstawowych w zakresie wybranego tematu. Powinno być traktowane jako wstęp i być początkiem w wyszukiwaniu i przyswajaniu kolejnych informacji z dziedziny. Szkolenie otwarte to świetny sposób na odświeżenie pewnych wizji.

Szkolenia otwarte i zamknięte


Powiew świeżej krwi to coś, co może uratować niejedno przedsiębiorstwo. Co jednak, jeśli świetnych, nowoczesnych pomysłów nie brakuje? A mimo to odczuwasz, że w zakresie twojej firmy jest jeszcze bardzo dużo miejsca do rozwoju czy usprawnienia procesów? Wtedy opcją dla ciebie będą szkolenia zamknięte! To typ szkoleń, które organizowane są bezpośrednio dla danej firmy, na jej prośbę. Odbywają się zazwyczaj w jej siedzibie, ale nie to jest ich największą zaletą. Twórcy szkoleń zamkniętych budują program takiego szkolenia w oparciu o potrzeby i zasoby firmy swojego klienta. Tematy ze szkoleń otwartych mogą być pogłębione i dopasowane do kontekstu, jakim jest profil działania firmy oraz jej potrzeby. W ten sposób można usprawnić działanie swojego biznesu. I zadowolić pracownika. Ludzie zawsze są zadowoleni z pracy w miejscu, które oferuje im możliwość podnoszenia kwalifikacji, nie ignorując potrzeby przyswajania nowej wiedzy.

Szkolenia otwarte dla firm


Żaden przedsiębiorca nie powinien pomijać faktu, że rozwój pracowników przekłada się bezpośrednio na prosperowanie firmy. Współpraca z 8 normalnymi osobami, może bardzo szybko przekształcić się w pracę z 8 specjalistami. O ile oczywiście weźmie się pod uwagę, że firma powinna serwować im najróżniejsze możliwości rozwoju. Przykładem niech będą szkolenia otwarte dla nauczycieli, które poprawią kompetencje jednostki w zakresie danego tematu. A gdy osoba po szkoleniu wdroży w życie nowo poznane wiedzę i zasady, przełoży się to szybko na wizerunek szkoły w oczach uczniów i ich rodziców. Na szkoleniu można nauczyć się lepszej współpracy z ludźmi, wytrenować umiejętności społeczne, nauczyć się nowatorskich i skutecznych sposobów prowadzenia zajęć. Możliwości są niemal nieskończone. Jakie inne szkolenia mogą być przydatne? Na przykład szkolenia sprzedażowe, wstęp do psychologii czy pierwsza pomoc. Warto skorzystać z tej wiedzy!