Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag magazyn

Wózki platformowe systemowe – uniwersalny wybór do magazynu

wozek platformowy karstal

Wózki transportowe pozwalają na łatwy transport wielu różnych ładunków. Stosowane są powszechnie w magazynach oraz w centrach logistycznych. Wśród dostępnych modeli znajdują się także wózki platformowe systemowe. To uniwersalny wybór dzięki możliwości zmiany ich konstrukcji zgodnie z zapotrzebowaniem.