Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

transport ponadnormatywny

Transport nienormatywny – właściwa organizacja to kluczu do udanego przewozu

Zbiorniki, samochody ciężarowe, maszyny budowlane, elektrownie wiatrowe, mosty – to tylko kilka przykładów ładunków ponadgabarytowych, który wymaga specjalistycznego transportu. Aby ładunek dotarł do celu bez uszczerbku, warto skorzystać z pomocy firm, które mają w tym obszarze wieloletnie doświadczenie.

Transport gabarytowy – co to?

Transportem gabarytowym, także ponadgabarytowym, ponadnormatywnym, nienormatywnym nazywa się taki transport specjalistyczny, który dotyczy ładunków gabarytowych, czyli posiadających większe wymiary i ciężar niż ładunki standardowe.

Taki transport jest obecnie organizowany przez wiele firm, które mogą zapewnić wtedy kompleksową obsługę związaną z całościową organizacją przewozów.

Jakie ładunki zalicza się do gabarytowych?

Gabaryty to szeroka gama ładunków, które nie mogą być transportowane zwykłymi pojazdami.  Ładunkiem gabarytowym nazywa się ładunek z przynajmniej jednym z poniższych parametrów:

 • ciężar – 42 tony
 • długość – 16,5 metra
 • szerokość – 2,5 metra
 • wysokość – 4 metry

Takie wymogi spełniają różne typy ładunków, między innymi są to maszyny, urządzenia, konstrukcje, pojazdy. Są one używane w wielu branżach, na przykład w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, energetyce, w zakładach produkcyjnych.

Tego typu ładunki przekraczają dopuszczalne normy dotyczące użytkowania dróg publicznych, dlatego też wymagają one właściwej organizacji. Konieczne są wtedy dobór właściwego pojazdu, uzyskanie zezwoleń oraz właściwa logistyka przewozu.

Pojazdy używane podczas transportu ponadgabarytowego

Aby transport ponadnormatywny był udany, konieczne jest jego właściwe zorganizowanie. Istotnym krokiem jest wtedy wybranie właściwego środka transportu, który służy do wykonania przejazdu.

Najczęściej taki transport specjalny realizuje się na bazie naczep niskopodwoziowych. Są to naczepy dołączane do ciągników siodłowych, czyli popularnych TIR-ów. Stworzony wtedy zestaw pozwala na przewóz ładunku na wybranej trasie.

Naczepy niskopodwoziowe wyróżniają się obniżonym pokładem transportowym w stosunku do innego rodzaju naczep. Taka konstrukcja naczep ma dwie zalety – pozwala na łatwiejszy załadunek towaru, a także ułatwia przejazd pod mostami, wiaduktami.

Zezwolenia na transport ponadnormatywny

Specjalistyczny transport ciężki dla gabarytów wymaga uzyskania właściwych zezwoleń. W tym przypadku konieczne jest zwrócenie się do właściwych podmiotów w zależności od gabarytów ładunku.

Ładunki ponadgabarytowe dzielone są na różne kategorie w zależności od tego, czy są one ładunkami podzielnymi czy niepodzielnymi.

Wnioski o wydanie zezwoleń na zrealizowanie transportu ponadgabarytowego wydają poniższe podmioty:

 • zarządca drogi
 • starosta
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Naczelnik Urzędu Celnego

Przygotowania do transportu ponadnormatywnego

Trzecią istotną kwestią związaną z organizacją transportu ponadnormatywnego jest przygotowanie go pod kątem logistycznym. Logistyka przewozu ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ to ona decyduje o jego powodzeniu.

Przede wszystkim właściwe jest odpowiednie wyznaczenie trasy przewozu. W tym celu pod uwagę bierze się poniższe kwestie:

 • szerokość dróg
 • dopuszczalne obciążenie dróg
 • wytrzymałość mostów
 • wysokość wiaduktów
 • obecność znaków i słupów
 • promienie zakrętów
 • wysepki
 • ronda

Wyznaczenie właściwej trasy na transport ponadnormatywny ma kluczowe znaczenie, dlatego też jest to proces bardzo dogłębny, który związany jest także z objazdem wybranych wariantów trasy, by określić, czy rzeczywiście pozwoli ona na wykonanie przejazdu.

Dodatkowo, konieczne może być skorzystanie z pomocy służb w celu demontażu elementów przeszkadzających w przewozie – słupki, znaki, światła. Transport jest także pilotowany, aby był całkowicie udany.