Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe – objawy i leczenie. Co warto wiedzieć?

O wypaleniu zawodowym mówi się obecnie coraz częściej. Nie każdy jednak wie, co dokładnie kryje się pod tym terminem. Sprawdź, czym dokładnie jest wypalenie zawodowe, w jaki sposób można je rozpoznać i jak je leczyć. Oto najważniejsze informacje!

wypalenie zawodowe

Czym jest wypalenie zawodowe?

Termin ten odnosi się do dolegliwości, w której dochodzi do nadmiernego stresu oraz przemęczenia na skutek wykonywanej pracy.

Wypalenie zawodowe odbija się na zdrowiu psychicznym i może również powodować objawy somatyczne.

Jak dochodzi do wypalenia zawodowego?

Najczęściej do wypalenia zawodowego dochodzi na skutek nakładania się kilku czynników, a mianowicie:

 • wyczerpania emocjonalnego
 • nadmiernych oczekiwań przełożonych
 • zobojętnienia w kontaktach z innymi
 • zaniżania własnych dokonań
 • obniżenia poczucia własnej wartości
 • konflikty pojawiające się w pracy

Do pojawienia się wypalenia zawodowego może dojść też u niektórych osób, które mają do tego większe skłonności. Są to między innymi osoby nadmiernie ambitne, pracoholicy, ale także osoby samotne, które dużo czasu spędzają na pracy.

Jakie objawy daje wypalenie zawodowe?

Objawy wypalenia zawodowego mogą być zróżnicowane i u każdej osoby, która doświadcza tej dolegliwości, mogą one mieć nieco inny charakter.

Najczęściej wypalenie zawodowe można rozpoznać po poniższych objawach:

 • wyczerpanie fizyczne i psychiczne
 • mniejsza chęć do pracy
 • obniżona motywacja
 • rozkojarzenie
 • zdystansowanie do otoczenia
 • obniżona wydajność pracy

Dodatkowo mogą pojawiać się również inne objawy ogólnoustrojowe, na przykład jak obniżenie apetytu, spadki odporności, zaburzenia snu.

Wypalenie zawodowe – jak je leczyć?

Zasadniczo leczenie wypalenia zawodowego będzie polegało przede wszystkim na przewartościowaniu swojego podejścia do pracy. Kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym.

By odpocząć od pracy, konieczne może być też udanie się na zwolnienie lekarskie – obecnie lekarz może wypisać również u pacjenta, u którego pojawia się wypalenie zawodowe. Wolny czas pozwoli na odetchnięcie oraz na przemyślenie sytuacji.

Osoby, które nie mogą poradzić sobie z wypaleniem zawodowym we własnym zakresie, mogą również udać się do psychoterapeuty. Specjalista może wtedy pomóc w poradzeniu sobie w tej sytuacji oraz w stawieniu czoła pojawiającym się trudnościom.

Gdy zatem pojawiają się objawy wypalenia zawodowego, nie należy ich lekceważyć. Może doprowadzić to tylko do dalszego pogorszenia dolegliwości!